Úchyty a upevnenie vetracieho potrubia sú základom pre montáž ventilačného systému. Použijeme ich všade tam, kde ventilačné potrubie nemôže ležať na pevnom podklade a treba jeho uchytenie. V prípade zlej inštalácie hrozí totiž samovoľné uvoľnenie vetracieho kanála alebo iného elementu a výpadku ventilácie. Platí tu zlaté pravidlo, radšej trochu predimenzovať, ale neľutovať :-)

4186B4C7C3BD0EA1D4BC0E72C05C9804